Aanmelden

Aanmelding en opvang van nieuwe leerlingen
Wanneer u uw kinderen voor onze school wilt aanmelden, kunt u met de directeur een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u gericht vragen stellen over de school.

Tussentijds instromen
Door verhuizing en/of verandering van school stromen er ook tussentijds kinderen in. Hiervoor geldt bijna dezelfde procedure als hiernaast omschreven. Om tot een zo goed mogelijk besluit over toelating te komen, heeft de directie een procedure ontwikkeld die recht doet aan alle betrokkenen. De toeleverende school stuurt ons een onderwijskundig rapport. Met de gegevens hiervan kunnen wij ervoor zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.

Rondleiding
U krijgt bovendien een rondleiding, zodat u zich een goed beeld kunt vormen van de sfeer op school en de inrichting van ons gebouw. Voordat een kind 4 jaar wordt, kan het een aantal dagdelen komen wennen.
Afspraken hierover maakt u met de groepsleerkracht van groep 1.